Търговище

Търговище
Антоново 5
Омуртаг 22
Опака 4
Попово 133
Търговище 167