Търговище

Търговище
Антоново 8
Омуртаг 22
Опака
Крепча 0
Горско Абланово 0
Люблен 0
Опака 0
Голямо Градище 0
Попово
Захари Стояново 0
Търговище 205