Опака

Опака
Крепча 0
Горско Абланово 1
Люблен 1
Опака 2
Голямо Градище 0