Шумен

Шумен

Шумен
Хитрино 6
Каолиново
Каолиново 0
Сини вир 0
Тъкач 0
Наум 0
Климент 0
Пристое 0
Гусла 0
Браничево 0
Тодор Икономово 0
Дойранци 0
Лятно 0
Долина 0
Лиси връх 0
Загориче 0
Средковец 0
Омарчево 0
Каспичан 47
Никола Козлево
Векилски 0
Крива река 0
Ружица 0
Църквица 0
Красен дол 0
Каравелово 0
Хърсово 0
Вълнари 0
Цани Гинчево 0
Пет могили 0
Никола Козлево 0
Нови пазар
Тръница 0
Войвода 0
Стоян Михайловски 0
Избул 0
Правенци 0
Жилино 0
Мировци 0
Беджене 0
Писарево 0
Шумен 600
Смядово 32
Върбица 8
Велики Преслав 137
Венец
Ясенково 0
Борци 0
Осеновец 0
Буйновица 0
Изгрев 0
Черноглавци 0
Габрица 0
Дренци 0
Страхилица 0
Капитан Петко 0
Боян 0
Денница 0