Баянхонгор

Баянхонгор

Баянхонгор
Заг 3
Шинэжинст 11
Өлзийт 8
Хүрээмарал 6
Жинст 16
Жаргалант 4
Гурванбулаг 9
Галуут 6
Эрдэнэцогт 14
Бууцагаан 10
Бөмбөгөр 7
Богд 7
Баацагаан 10
Баянлиг 5
Баянхонгор 72
Баянговь 2
Баянбулаг 5
Баян-Овоо 16
Баян-Өндөр 9
Баацагаан 10