Баян-Өлгий

Баян-Өлгий

Баян-Өлгий
Улаанхус 14
Цэнгэл 25
Цагааннуур 23
Толбо 12
Сагсай 16
Өлгий 18
Ногооннуур 16
Дэлүүн 11
Буянт 10
Булган 9
Бугат 8
Баяннуур 11
Алтай 14
Алтанцөгц 5