Баян-Өлгий

Баян-Өлгий

Баян-Өлгий
Улаанхус 14
Цэнгэл 24
Цагааннуур 17
Толбо 11
Сагсай 16
Өлгий 17
Ногооннуур 16
Дэлүүн 11
Буянт 9
Булган 9
Бугат 7
Баяннуур 11
Алтай 13
Алтанцөгц 5