Говьсүмбэр

Говьсүмбэр
Сүмбэр 73
Шивээговь 27
Баянтал 5