Говьсүмбэр

Говьсүмбэр
Сүмбэр 79
Шивээговь 25
Баянтал 5