Говьсүмбэр

Говьсүмбэр
Сүмбэр 71
Шивээговь 27
Баянтал 5