ил уурхайн нутаг дэвсгэр

ил уурхайн нутаг дэвсгэр in Хонгор.

ил уурхайн нутаг дэвсгэр

landuse
quarry