Шарын голын эрүүл мэндийн төв

Шарын голын эрүүл мэндийн төв is a building in Шарынгол.

Шарын голын эрүүл мэндийн төв

building
Hospital
clinic
Шарын голын эрүүл мэндийн төв