Шарын гол өртөө

Шарын гол өртөө is a building in Шарынгол.

Шарын гол өртөө

building
Yes
Station
Шарын гол өртөө