Дорнод

Дорнод

Дорнод
Цагаан-Овоо 9
Сэргэлэн 11
Матад 15
Хөлөнбуйр 9
Чойбалсан 7
Халхгол 20
Гурванзагал 5
Дашбалбар 18
Чулуунхороот 3
Булган 15
Баянтүмэн 18
Баяндун 10
Баян-Уул 11
Хэрлэн 277