Дундговь

Дундговь

Дундговь
Сайнцагаан 52
Өлзийт 21
Гурвансайхан 10
Говь-Угтаал 5
Өндөршил 8
Баянжаргалан 6
Цагаандэлгэр 6
Дэрэн 6
Дэлгэрцогт 12
Адаацаг 9
Луус 4
Хулд 10
Дэлгэрхангай 7
Эрдэнэдалай 15
Сайхан-Овоо 11