Азам хүнсний дэлгүүр

Азам хүнсний дэлгүүр is a building in Баян-Өндөр.

Азам хүнсний дэлгүүр

building
commercial