тэнгэрийн цамхаг

тэнгэрийн цамхаг is a building in Барилагчдын талбай in Баян-Өндөр.

тэнгэрийн цамхаг

addr:street
Барилагчдын талбай
building
apartments