Цагаан байшин

Цагаан байшин is a building in Баян-Өндөр.

Цагаан байшин

building
commercial