Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ ХК

Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ ХК is a building in Баян-Өндөр.

Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ ХК

building
Yes