Өрхийн эмнэлэг

Өрхийн эмнэлэг is a building in Баян-Өндөр.

Өрхийн эмнэлэг

building
Yes