Асайтын гол

Асайтын гол in Жаргалант.

Асайтын гол

waterway
river