Баянхонгор

Баянхонгор

Баянхонгор
Заг 3
Шинэжинст 8
Өлзийт 8
Хүрээмарал 5
Жинст 14
Жаргалант 2
Гурванбулаг 5
Галуут 5
Эрдэнэцогт 7
Бууцагаан 5
Бөмбөгөр 6
Богд 5
Баацагаан 7
Баянлиг 4
Баянхонгор 74
Баянговь 1
Баянбулаг 2
Баян-Овоо 13
Баян-Өндөр 8
Баацагаан 8