Баянхонгор

Баянхонгор
Заг 3
Шинэжинст 7
Өлзийт 7
Хүрээмарал 4
Жинст 14
Жаргалант 2
Гурванбулаг 5
Галуут 5
Эрдэнэцогт 6
Бууцагаан 4
Бөмбөгөр 5
Богд 5
Баацагаан 7
Баянлиг 4
Баянхонгор 74
Баянговь 1
Баянбулаг 1
Баян-Овоо 13
Баян-Өндөр 7
Баацагаан 8