Баян-Өлгий

Баян-Өлгий
Улаанхус 3
Цэнгэл 20
Цагааннуур 16
Толбо 9
Сагсай 12
Өлгий 5
Ногооннуур 11
Дэлүүн 8
Буянт 9
Булган 1
Бугат 3
Баяннуур 9
Алтай 11
Алтанцөгц 3