Баян-Өлгий

Баян-Өлгий

Баян-Өлгий
Улаанхус 6
Цэнгэл 21
Цагааннуур 16
Толбо 9
Сагсай 14
Өлгий 5
Ногооннуур 11
Дэлүүн 8
Буянт 9
Булган 1
Бугат 3
Баяннуур 9
Алтай 11
Алтанцөгц 3