Говь-Алтай

Говь-Алтай

Цээл
Говь-Алтай
Есөнбулаг 54
Цогт 9
Цээл 0
Тонхил 3
Төгрөг 6
Тайшир 3
Шарга 4
Жаргалан 3
Хөх морьт 1
Халиун 5
Эрдэнэ 2
Дэлгэр 7
Дарви 3
Чандмань 7
Бугат 5
Бигэр 4
Баян-Уул 17
Алтай 7