Дорнод

Дорнод
Цагаан-Овоо 8
Сэргэлэн 6
Матад 13
Хөлөнбуйр 6
Чойбалсан 6
Халхгол 17
Гурванзагал 5
Дашбалбар 17
Чулуунхороот 1
Булган 3
Баянтүмэн 13
Баяндун 8
Баян-Уул 9