Галын голын гүүр

Галын голын гүүр is a street in Цагаан-Овоо.

Галын голын гүүр

type of road
Country or state road