30н айлын орон сууц 1

30н айлын орон сууц 1 is a building in Алдархаан.