30н айлын орон сууц 2

30н айлын орон сууц 2 is a building in Алдархаан.