Идэрийн гол

Идэрийн гол in Идэр.

Идэрийн гол

waterway
river
town
Идэр