дэлгүүрүүд

дэлгүүрүүд is a building in Их-Уул.

дэлгүүрүүд

building
Yes