Идэрийн гол

Идэрийн гол in Их-Уул.

Идэрийн гол

waterway
river
Vantage point
хөвсгөл зам салах