Идэрийн гол

Идэрийн гол in Тосонцэнгэл.

Идэрийн гол

waterway
river