тэжээлийн фонд

тэжээлийн фонд is a building in Түдэвтэй.

тэжээлийн фонд

building
Yes