Монголын цахилгаан холбоо

Монголын цахилгаан холбоо is a building in Алтанбулаг.