Нутгийн захиргааны ордон

Нутгийн захиргааны ордон is a building in Алтанбулаг.