Россия дэлгүүр

Россия дэлгүүр is a building in Алтанбулаг.