Сэлэнгэ зочид буудал

Сэлэнгэ зочид буудал is a building in Алтанбулаг.