Сүхбаатар өртөөний буудал

Сүхбаатар өртөөний буудал is a building in Алтанбулаг.