Хүүхдийн ордон

Хүүхдийн ордон is a building in Алтанбулаг.