11,12-р байр

11,12-р байр is a building in Алтанбулаг.