4,5-р байр

4,5-р байр is a building in Алтанбулаг.