Сэлэнгэ гол

Сэлэнгэ гол in Баруунбүрэн.

Сэлэнгэ гол

waterway
river