Баруунхараа зөрлөгийн байр

Баруунхараа зөрлөгийн байр is a building in Баянгол.

Баруунхараа зөрлөгийн байр

building
train_station