Баянгол - Зүүнхараа

Баянгол - Зүүнхараа is a street in Баянгол.

Баянгол - Зүүнхараа

type of road
District road
Police
Цагдаагийн газар
town
Баянгол
Hospital
Эмнэлэг