Хонин нугын байгаль хамгаалагчийн гэр хүрэх зам

Хонин нугын байгаль хамгаалагчийн гэр хүрэх зам is a way in Ерөө.

Хонин нугын байгаль хамгаалагчийн гэр хүрэх зам

type of road
Way
Maximum speed
40
ranger_station
Хонин нугын байгаль хамгаалагчийн гэр