Баянгол - Зүүнхараа

Баянгол - Зүүнхараа is a street in Мандал.