Мөнгөн хараа дуу бүжгийн чуулга

Мөнгөн хараа дуу бүжгийн чуулга is a building in Мандал.

Мөнгөн хараа дуу бүжгийн чуулга

building
Yes