Спиртийн сувилал

Спиртийн сувилал is a building in Мандал.