Спиртийн 11-р байр

Спиртийн 11-р байр is a building in Мандал.