Спиртийн 3-р байр

Спиртийн 3-р байр is a building in Мандал.