Төмөр замын байр

Төмөр замын байр is a building in Мандал.