Өртөөний удирдах албан тушаалтнууд

Өртөөний удирдах албан тушаалтнууд is a building in Мандал.