Орхонтуул зөрлөгийн байр

Орхонтуул зөрлөгийн байр is a building in Орхонтуул.

Орхонтуул зөрлөгийн байр

building
train_station