Бэлэндалай зөрлөгийн байр

Бэлэндалай зөрлөгийн байр is a building in Орхон.

Бэлэндалай зөрлөгийн байр

building
train_station